Αναλαμβάνουμε ακόμα να φωτοτυπήσουμε τα έγγραφά σας. Ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτοτυπίες σε οικονομικές τιμές.

Φωτοτύπηση ταυτοτήτων, διπλωμάτων, εγγράφων, κ.α.

Ακόμα αναλαμβάνουμε σμίκρυνση αλλά και μεγέθυνση εγγράφων.

Ασπρόμαυρες-έγχρωμες εκτυπώσεις

Εκτύπωση από αρχεία: pdf, ppt, excel, corel, tiff, jpeg.

Διαστάσεις: Α4 (21,00 x 29,7) cm, Α3 (29.7 x 42,00) cm, Α6(10,50 x 14,85) cm, Α5 (14,85 x 21,00) cm,

Ποιότητα χαρτιού: 80gr έως 300gr, γραφής, illustration, velvet, opalina κ.ά.