Προσφέρεται δυνατότητα scan “σκαναρίσματος” έως 914mm πλάτος και μήκος έως 2,27 m σε σκάνερ παρέχοντας ταυτόχρονα δυνατότητα πραγματικής ανάλυσης εικόνας μέχρι 600 dpi για έγχρωμη/ασπρόμαυρη ψηφιοποίηση.

Το ψηφιοποιημένο αποτέλεσμα μπορεί να παραδοθεί σε αρχείου εικόνας.
Το εν λόγω είδος ψηφιοποίησης ενδείκνυται για scanning μεγάλων σχεδίων, φωτογραφιών μεγαλύτερων από 30 επί 40 εκατοστά, σκανάρισμα αφίσας και οποιασδήποτε άλλης επιφάνειας της οποίας η εικόνα χρειάζεται σε ψηφιακή μορφή. Η διαδικασία λόγω περιορισμών του μηχανήματος ψηφιοποίησης “scanner” δεν ενδείκνυται για ανάγλυφα πρωτότυπα ή για πρωτότυπα των οποίων το πάχος ξεπερνάει τα 2 χιλιοστά τα οποία ώστε να ψηφιοποιηθούν πρέπει να φωτογραφηθούν.

Ψηφιοποίηση “Σκανάρισμα” σελίδας.

Στην d.a. Print μπορούμε να προσφέρουμε σκανάρισμα σελίδας μέχρι Α3 σε ταχύτατους χρόνους παρέχοντας δυνατότητα πραγματικής ανάλυσης εικόνας μέχρι 600 dpi για έγχρωμη και ασπρόμαυρη ψηφιοποίηση ενώ το ψηφιοποιημένο αποτέλεσμα μπορεί να παραδοθεί σε οποιοδήποτε είδος αρχείου εικόνας (jpg, tiff, pdf, png κλπ). Επίσης παρέχεται δυνατότητα σκαναρίσματος σελίδων κειμένου σε ocr προς επεξεργασία (αρχείο word).