Το κόστος μιας δακτυλογράφησης διαμορφώνεται ανάλογα με:

  • Την ποιότητα του κειμένου (χειρόγραφο)
  • Το περιεχόμενο (πίνακες, συναρτήσεις, μαθηματικοί τύποι κτλ)
  • Την γλώσσα του κειμένου
  • Το μέγεθος του κειμένου
  • Την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης

Σχετικά με το κόστος για την επιμέλεια επιστημονικών και νομικών κειμένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Όλες οι δακτυλογραφήσεις παραδίδονται σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων word ή pdf, καθώς και σε cd.

Εφόσον το επιθυμείτε, υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσής τους, έγχρωμης ή ασπρόμαυρης.